Werkwijzer Poortwachter (COVID-19 addendum)

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden. Alvorens de…

Update: Uitspraak Hoge Raad inzake BeZaVa (WHK)

Zoals afgelopen maandag aangekondigd is er vandaag een cassatie uitspraak gedaan door de Hoge Raad der Nederlanden. Heel (sociaal zekerheidsrecht) adviserend Nederland keek naar dit moment uit omdat er: 1) mogelijk een herziening zou moeten volgen op toegerekende ZW-schadelasten en 2) mogelijke gevolgen voor de toegerekende WGA-flex schadelast in het verlengde hiervan. Afgelopen vrijdag, 19…