Update: Uitspraak Hoge Raad inzake BeZaVa (WHK)

Zoals afgelopen maandag aangekondigd is er vandaag een cassatie uitspraak gedaan door de Hoge Raad der Nederlanden. Heel (sociaal zekerheidsrecht) adviserend Nederland keek naar dit moment uit omdat er: 1) mogelijk een herziening zou moeten volgen op toegerekende ZW-schadelasten en 2) mogelijke gevolgen voor de toegerekende WGA-flex schadelast in het verlengde hiervan. Afgelopen vrijdag, 19…