Werkwijzer Poortwachter (COVID-19 addendum)

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden. Alvorens de…

Autoriteit Persoonsgegevens doorgeslagen?

Op 3 januari 2018 stond in het Financieel Dagblad een artikel over het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is doorgeslagen in de bescherming van de zieke medewerker. In het artikel wordt gerefereerd naar een brief die het AP op 30 november 2017 heeft verzonden naar aanleiding van de volgende vraagstelling: Een werkgever voldoet aan…