overzicht maatregelen en hulploketten Corona-crisis

KVK   De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket geopend voor ondernemersvragen. Tevens staan er tussen de veel gestelde vragen al veel antwoorden. Het KVK Cornaloket is bereiken via http://www.kvk.nl/corona of op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1…

Jaarplan 2020 SZW

De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 18-11-2019 haar jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierbeneden de belangrijkste aandachtspunten. In 2020 kent de Inspectie 17 programma’s. Ze zijn verdeeld in vier categorieën; programma’s meldingen en verzoeken, sectorprogramma’s, thematische programma’s en stelselprogramma’s. De inspectie SZW gaat in 2020 meer inzetten op het controleren van…

Uitkomsten experiment vervroegde inzet no-riskpolis en verkenning naar uitbreiding no-riskpolis

Rijksoverheid d.d. 29-10-2019 – Uitkomsten experiment vervroegde inzet no-riskpolis en verkenning naar uitbreiding no-riskpolis Aanleiding van het experiment was dat er werd aangenomen dat een no-risk polis het voor werkgevers makkelijker zou maken om mensen met een gezondheidsbeperking in dienst te nemen. Dit vloeide voort uit een van de aanbevelingen van werkgroep Kanker en Werk welke…

Controleer de voorlopige berekening Loonkostenvoordeel 2019

Per 1 januari 2018 is de regeling met betrekking tot premiekortingen vervangen door de Loonkostenvoordelen (LKV) wat geregeld is in de Wet tegemoetkoming loondomein. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit de volgende doelgroepen: LKV oudere werknemer (> 56 jaar) LKV arbeidsgehandicapte werknemer LKV herplaatsen…

ESF-subsidie wordt ESF+ 2021-2027

Op 11 maart 2019 heeft staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de huidige programmaperiode 2014 – 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF). In de brief wordt inzicht gegevens over de voortgang in de uitvoering van het ESF-programma en welke resultaten…

Werkgevers laten geld liggen door ondergebruik No-Risk

Weer een onderwerp die altijd onze interesse heeft en deze keer gaat het over de no-risk polis. Dit is een compensatieregeling voor werkgevers met medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking. Deze regeling compenseert werkgevers bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking in de loondoorbetalingsverplichting. Deze regeling zou een stimulans moeten zijn voor werkgevers om mensen…