Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming met openbaarmaking van bepaalde gegevens, de eis dat een binnenlands bankrekeningnummer moet worden opgegeven en het schrappen van de verplichte melding van…

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020 Vanochtend is bekend gemaakt dat werkgevers waarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020 een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). Aanstaande vrijdag wordt duidelijk of maandag 6 april definitief gehaald gaat worden. De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor…

Werkwijzer Poortwachter (COVID-19 addendum)

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden. Alvorens de…

overzicht maatregelen en hulploketten Corona-crisis

KVK   De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket geopend voor ondernemersvragen. Tevens staan er tussen de veel gestelde vragen al veel antwoorden. Het KVK Cornaloket is bereiken via http://www.kvk.nl/corona of op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1…

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

Er wordt vanaf 2020 € 48 milj per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op stimulatie van leren en ontwikkelen in het MKB. Naast deze subsidieregeling wordt er € 1,2 milj beschikbaar gesteld om leren en ontwikkelen te bevorderen in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en de recreatiesector. Met deze subsidieregeling hoopt men dat medewerkers…

Kamerbief d.d. 29 januari 2020: meerjarenplan verbetering naleving RI&E!

Staatssecretaris Van Ark beschrijft het meerjarenplan 2020-2023 om de naleving van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te verbeteren: Circa 80% van de werknemers werkt in een bedrijf mét een RI&E. Van deze bedrijven heeft slechts een klein deel alle belangrijkste risico’s geïnventariseerd. Het lage nalevingspercentage wordt veroorzaakt doordat met name kleine bedrijven (tot…

Compensatieregeling transitievergoeding en slapende dienstverbanden

Minister Koolmees heeft op 13 december 2019 in een brief aan de Kamer duidelijkheid gegeven inzake de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Waar gaat het over? Per 1 april 2020 treedt de compensatieregeling bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Het betreft een compensatieregeling voor werkgevers voor een betaalde…

Jaarplan 2020 SZW

De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 18-11-2019 haar jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierbeneden de belangrijkste aandachtspunten. In 2020 kent de Inspectie 17 programma’s. Ze zijn verdeeld in vier categorieën; programma’s meldingen en verzoeken, sectorprogramma’s, thematische programma’s en stelselprogramma’s. De inspectie SZW gaat in 2020 meer inzetten op het controleren van…